Życzenia urodzinowe po rosyjsku

Życzenia na urodziny po rosyjsku

Życzenia urodzinowe są najpopularniejszymi życzeniami, gdyż składamy je więcej niż jeden raz w roku, kiedy chcemy uczcić dzień urodzin bliskiej nam osoby. Możemy je składać osobiście, poprzez kartki urodzinowe, lub poprzez facebooka. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia urodzinowe po rosyjsku z tłumaczeniem na język polski.

С Днём Рождения! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

Пожелания в День РожденияŻyczenia urodzinowe.

Исполнения желаний – Spełnienia marzeń.

Ярких достижений и успехов во всём! – Świetnych osiągnięć i sukcesu we wszystkim!

С самыми тёплыми, самыми солнечными пожеланиями! – Z najcieplejszymi i z najsłoneczniejszymi życzeniami.

Пусть с каждым днём жизнь становится только прекраснее! – Niech z każdym dniem twoje życie staje się tylko piękniejsze!

Живи, красуйся, верь и жди — твоя удача впереди!- Żyj, pokazuj siebie,  wierz i czekaj – twój sukces czeka na Ciebie!

Пусть все добрые пожелания, подаренные в этот чудесный праздник, обязательно исполнятся! – Aby wszystkie życzenia, które sa składane Tobie w ten cudowny dzień, na pewno się spełniły!

Я хочу, чтобы каждое мгновенье приносило тебе только радость, счастье и тепло! – Chcę, żeby każda chwila przynosiła Tobie tylko radość, szczęście i ciepło!

От всего сердца – исполнения желаний, бесконечного счастья и самых чудесных дней! – Z całego serca – spełnienia marzeń, nieskończonego szczęścia i najcudowniejszych dni!

Желаю море счастья и океан любви, но в этом океане, смотри, не утони! – Życzę Tobie całe morze szczęścia i ocean miłości, ale w tym oceanie, uważaj, nie utoń!

Пусть вся твоя жизнь будет праздником! Мечтай, улыбайся и наслаждайся каждым мгновеньем! – Niech całe twoje życie będzie świętem! Marz, uśmiechaj się i ciesz się każdą chwilą!

От всей души, без многословия, желаю счастья и здоровья, желаю благ тебе земных — я знаю, ты достоин их! – Z całej duszy, nie mówiąc dużo słów, życzę szczęścia i zdrowia, życzę Tobie bogactw ziemnych – wiem, że zasługujesz na nie!

 

Пусть будет каждый день неповторимым,
Красивым, добрым, радостным, счастливым!
Пусть самые чудесные мгновенья
Ждут впереди! Удачи, с Днём Рожденья!

Niech każdy dzień będzie wyjątkowym,
Pięknym, dobrym, radosnym, szczęśliwym!
Niech najcudowniejsze chwile
Czekają na Ciebie! Powodzenia, wszystkiego najlepszego!

 

Яркой жизни и успешной,
Будь всегда такой же нежной,
Удивительной, красивой
И, конечно же, счастливой!

Jasnego życia i sukcesu,
Bądź zawsze delikatną,
Zaskakującą, piękną
I oczywiście szczęśliwą!

 

Поздравляем с днём рожденья!
Не стареть и не болеть,
Светлых дней, улыбок море,
Счастья в жизни чтоб не счесть!

Składamy życzenia z okazji Urodzin!
Nie starzej się i nie choruj,
Jasnych dni, dużo uśmiechu,
Szczęścia w życiu nie do policzenia!

 

Пусть живётся легко, интересно,
Пусть счастливее всех будешь ты!
Я желаю, чтоб в праздник чудесный
Исполнялись любые мечты!

Niech żyje się łatwe, ciekawie,
Niech najszczęśliwszą będziesz Ty!
Życzę, żeby w ten cudowny dzień
Spełniały się wszystkie Twoje marzenia!

 

Тебя с днём рождения поздравить я рад.
Желаю тебе исполнения мечты.
Пусть щедро осыплет тебя звездопад
Из счастья, достатка, любви, доброты!

Cieszę się, że składam Tobie życzenia z okazji Urodzin.
Życzę  Ci spełnienia marzenia.
Niech hojnie spadnie na Ciebie gwiezdny deszcz
Szczęścia, bogactwa, miłości, dobroci!

 

Желаю жизни красивой,
А главное – всегда счастливой.
Пусть сбывается мечта
И горит твоя звезда.
Пусть не будет глупых грёз,
Скучных мыслей, горьких слёз.

Życzę życia pięknego,
A głównie – zawsze szczęśliwego.
Niech spełnia się marzenie
I świeci twoja gwiazda.
Niech nie będzie głupich marzeń,
Nudnych myśli, gorzkich łez.

 

Тебе яхту красивую я хочу пожелать,
В океаны любви чтоб на ней заплывать.
И машину крутую, миллионов за шесть,
А еще комплиментов чтобы было не счесть!

Tobie jacht piękny życzę,
W oceanie miłości, żeby na nim pływać.
I fajny samochód, milionów za sześć,
A jeszcze komplementów tak dużo, żebyś nie mógł policzyć!

Поздравляю с днём рождения!
Счастья, радости, везения,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретилось твоей.

Чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти.

Мира в доме и семье
Пожелаю я тебе,
Чтоб очаг горел всегда
У семейного гнезда.

Очень крепкого здоровья,
Это главное условие,
И в ближайший самый срок
Денег сказочный поток.

Z okazji Urodzin życzę Tobie
Szczęścia, radości, powodzenia,
Żeby więcej jasnych dni 
Miałeś w swoim życiu.

Żeby przyjaciele nie zostawiali samego,
Kiedy potrzebujesz ich pomocy, uratowali
Żeby po drodze życia
Miałeś z kim iść.

Pokój w domu i w rodzinie
Życzę Tobie,
Żeby zawsze paliło się ognisko
W rodzinnym domu.

Dobre zdrowie,
To jest główny warunek,
I w najbliższy czasie
Bardzo dużo pieniędzy dla Ciebie.

 

С днём рождения, с днём рождения!
Принимайте поздравления!
И хоть слышим мы подчас –
Праздник этот старит нас, –
Мы отбросим эту грусть,
Пусть рождение будет, пусть!

И несет нам праздник этот
В зимний холод – солнце лета!
В день печальный – настроения!
В неудачный день – веселья!
В день тоски – друзей желанных,
Поздравлений долгожданных

И побед в делах и спорах,
Новых встреч и песен новых!
Счастья на 100 лет вперёд,
Жизни светлой без забот!

Wszystkiego najlepszego z okazji Urodzin, wszystkiego najlepszego z okazji Urodzin!
Trzymajcie życzenia!
Choć czasami mówią nam, –
Że święto to starzeje nas,-
Odłóżmy ten smutek,
Niech będą Urodziny, niech!

I niech przyniesie nam to święto
W zimne mrozy – słońca jak latem!
W smutnym dniu – dobrego nastroju!
W zły dzień – zabawy!
W dniu udręki – przyjaciół,
Życzeń oczekiwanych

I zwycięstwa w sprawach i sporach,
Nowych spotkań i piosenek nowych!
Szczęścia na 100 lat.
Jasnego życia bez obaw!

 

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позволь поздравить с Днём Рождения !
В день светлый твоего рожденья.

Что пожелать мне в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.

Чтоб не узнал ты никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой лишь встречали.

Bez dodatkowych słów, bez dodatkowych zwrotów,
Z głębokim szacunkiem
Pozwól złożyć życzenia z okazji Urodzin!
W ten jasny dzień twych urodzin.

Czego życzyć Tobie w ten dzień,
Jakich bogactw, jakiego szczęścia?
Żebyś nigdy się nie nudził,
Nie wiedział o chorobach i nędzy.

Żeby nie odczuł nigdy
ani smutku ani nudy,
Żeby koledzy i przyjaciele 
Tylko z uśmiechem Cię witali.

 

Чудесный праздник — день рождения!
Кругом родные и друзья.
Так много разных поздравлений,
Прими теперь и от меня.

Что пожелать тебе? Не знаю…
Любви, здоровья, красоты?
Но это всё уже желали,
Чтоб в жизни не было беды.

Что пожелать тебе? Не знаю…
Наверно, просто теплоты.
Наверно, просто понимания,
Хлопот поменьше и нужды.

Чтобы глаза твои сияли,
Чтобы бурлила в жилах кровь,
Чтобы в душе твоей мерцали
Надежда, вера и любовь.

Cudowna impreza z okazji Urodzin!
Obok Ciebie twoja rodzina i przyjaciele.
Tyle różnych życzeń,
Przyjmij je teraz ode mnie.

Czego życzyć Tobie? Nie wiem…
Miłości, zdrowia, urody?
Ale tego już wszyscy życzyli,
Żeby w życiu nie było kłopotów.

Czego życzyć Tobie? Nie wiem…
Być może po prostu ciepła.
Być może po prostu zrozumienia,
Mniej kłopotów i potrzeb.

Żeby oczy twoje błyszczały,
Żeby szalała w żyłach krew,
Żeby w duszy twojej migotały
Nadzieja, wiara i miłość.

 

Тебе в День рождения
Хочу пожелать
Побольше веселья
И горя не знать.

Друзей самых верных,
Успехов в труде,
Быть номер один
Всегда и везде.

О том, что прошло,
Никогда не жалеть,
И только вперёд
По жизни смотреть.

И чтобы скорее
Сбывались мечты,
Особенно те,
Что задумаешь ты!

W dniu Twoich urodzin
Życzę Tobie
Jeszcze więcej zabawy
I żadnego smutku.

Przyjaciół najwierniejszych ,
Sukcesu w pracy,
Żebyś był numerem jeden
Zawsze i wszędzie.

Tego, co było,
Nigdy nie żałować,
I tylko do przodu
W życiu patrzeć.

I żeby jak najszybciej
Marzenia się spełniały,
Szczególnie te,
które chcesz, żeby się spełniły.

 

Życzenia po rosyjsku

Życzenia noworoczne po rosyjsku

Życzenia ślubne po rosyjsku

Życzenia walentynkowe po rosyjsku

 

Желаем радости, успеха,
Лицо сияло чтоб от смеха,
Чтоб никогда не унывать,
Тоску, печали прогонять.

Любви и счастья в отношениях,
Помнить все лучшие мгновенья.
И верность тоже чтоб была,
Ведь без нее же никуда.

Работать чтоб всегда хотелось,
Зарплата чтоб всегда имелась.
Карьерный рост — до президента,
Пусть не пугают конкуренты.

Друзья чтоб только окружали
И никогда ни предавали,
Еще здоровья пожелаем.
И с днём рожденья поздравляем!

Życzymy szczęścia, powodzenia,
Żeby twarz zajaśniała ze śmiechu.
Żeby nigdy nie tracić ducha.
Tęsknotę, smutek wyprowadzać.

Miłości i szczęścia w związku,
Pamiętaj wszystkie najlepsze chwile.
I wierność żeby również była,
Przecież bez niej nigdzie nie dasz rady.

Żebyś zawsze chciało Ci się pracować,
Wynagrodzenie, żeby zawsze było.
Mieć możliwość rozwoju w pracy – do prezydenta,
Niech nie przestrasza Cię konkurencja.

Przyjaciele, żeby zawsze byli obok Ciebie
I nigdy nie zdradzali,
Jeszcze chcemy zdrowia życzyć,
I z okazji Urodzin gratulujemy!

 

В этот утренний час пробуждения
В твоей жизни прибавился год.
Поздравляем тебя С Днём рожденья,
И пусть молодость вечно живёт!

Пусть глаза твои счастьем сияют,
И цветут лишь улыбкой цветы.
Счастья в жизни тебе мы желаем,
Пусть становятся явью мечты!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Всё, что светлого есть и большого в судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе!

W ten moment porannego obudzenia
W twoim życiu dodał się rok.
Składamy życzenia z okazji Urodzin,
I niech młodość zawsze żyje!

Niech twoje oczy szczęściem błyszczą,
I kwitną wyłącznie uśmiechem kwiaty.
Szczęścia w życiu Tobie życzymy,
Niech staną się rzeczywistością marzenia!

Zapach kwiatów i blask świtu
Jesteśmy w stanie Tobie w ten dzień podarować.
Wszystko, co jasnego i dużego w losie jest,
Życzymy z całego serca swego!

 

Поздравить рады С Днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Живи себе и всем на радость
И не считай свои года.
Счастливым, добрым и здоровым
Желаем быть тебе всегда!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И много радостей на ней!

Jest dla nas przyjemnością złożyć Ci życzenia z okazji Urodzin,
Zdrowia, szczęścia życzymy!
Z uśmiechem i dobrym nastrojem
Swoją drogę życia kontynuuj.

Żyj z radością dla siebie i dla wszystkich
Nie licz swoich lat.
Szczęśliwym, dobrym i zdrowym
Życzymy zawsze Tobie być!

Życzymy w życiu tylko sukcesu,
Mniej łez, więcej uśmiechu,
Drogę życia jak najdłuższą,
I dużo szczęścia na niej!

 

Jeśli znasz ciekawe życzenia urodzinowe po rosyjsku, napisz je w komentarzu, a my umieścimy je na stronie 🙂

Ocena: 3.3/5 (liczba głosów:7)