Artykuł publicystyczny po rosyjsku

Jak napisać artykuł po rosyjsku

W związku ze wzrostem popularności internetu jako środka przekazu, także pisemnego, rośnie również znaczenie umiejętności pisania form wypowiedzi typowych dla internetu. Jedną z takich form wypowiedzi jest artykuł publicystyczny, który może znaleźć się na stronie internetowej. Poniżej zamieściliśmy wskazówki, jak napisać poprawny artykuł publicystyczny po rosyjsku.

Zasady pisania artykułu publicystycznego po rosyjsku

Pisząc artykuł publicystyczny po rosyjsku należy pisać ciekawie, zrozumiale, ale przede wszystkim przekazywać najważniejsze informacje. Artykuł publicystyczny nie jest pisany językiem przesadnie formalnym, jednakże nie jest odpowiednie również używanie w nim kolokwializmów czy slangu z mowy potocznej. Należy starać się możliwie jak najbardziej profesjonalnie przybliżyć dany temat. Można zadawać pytania retoryczne, wdając się w swego rodzaju dyskusję z czytelnikiem. Artykuł publicystyczny po rosyjsku składa się z czterech kolejno następujących po sobie części. Jest to nagłówek, wstęp, rozwinięcie i zakończenie.

Nagłówek

Nagłówek jest tym, co czytelnik widzi jako pierwsze. Dlatego też powinien on być przykuwający uwagę i budzący zainteresowanie, tak aby zachęcić do przeczytania artykułu. Nie powinien on również być zbyt długi.

np.

Наличие GPS и более ёмкого аккумулятора в часах XYZ.

Wstęp

Wstęp jest wprowadzeniem do tematu artykułu. Nakreślamy czego będzie dotyczył dany artykuł i jaka jest nasza opinia na dany temat. Wstęp stanowi jeden paragraf, który trzeba wyraźnie zaakcentować.


np.

В этом году многие любители этих часов ожидают усовершенствования их первой версии. Недавно были объявлены новшества, которые будут добавлены к новым часам данного производителя. Итак, рассмотрим их…

Rozwinięcie

W rozwinięciu znacznie bardziej zagłębiamy się w temat, dodajemy wszystkie niezbędne szczegóły, wyrażamy naszą opinię i solidnie ją argumentujemy. Stanowi ono główną część naszego artykułu. Składa się ono zazwyczaj z dwóch paragrafów o zbliżonej objętości.

np.

Часы XYZ будут оснащены барометром, более ёмким аккумулятором и GPS. Первое, что бросится в глаза – это изменённый дизайн и тонкий дисплей.

XYZ планируют к 2015 году выпустить еще одну версию часов, которая будет поддерживать LTE. Изменения в дизайне не предвидятся до 2016 года

Zakończenie

W zakończeniu podsumowujemy dany artykuł, zamieszczamy nasze wnioski i ostateczne stwierdzenia. Możemy również zadać pytanie bezpośrednio do czytelnika, co sądzi na dany temat, lub zadać pytanie retoryczne.

np.

Мне кажется, что усовершенствованная версия часов будет очень востребована среди молодежи. Хотя, когда она выйдет, то и я обязательно приобрету их.

 

Przykładowe artykuły publicystyczne po rosyjsku

 

List formalny po rosyjsku

Przykładowe listy formalne po rosyjsku

List nieformalny po rosyjsku

Przykładowe listy nieformalne po rosyjsku

E mail po rosyjsku

Przykładowe e maile po rosyjsku

Wpis na bloga/forum po rosyjsku

Przykładowe wpisy na bloga/forum po rosyjsku

 

Przydatne zwroty

Согласно последним исследованиям  / новым данным … – Według ostatnich badań / najnowszych danych …

В соответствии с последними открытиями… – Wedle najnowszych odkryć, …

Ученые считают, что … – Naukowcy twierdzą że …

Некоторые утверждают, что … – Niektórzy twierdzą że …

Я думаю, что Вы согласитесь … – Myślę, że zgodzicie się, że …

Не следует говорить, что … – Nie trzeba mówić że …

Сейчас очень популярной темой является … – W dzisiejszych czasach bardzo popularnym tematem …

Недавно, это стало очень популярной темой. – To stało się ostatnio popularnym tematem.

В последнее время каждый говорит о … – Ostatnio każdy mówi o …

Наиболее значимая новость этой недели … – Największym newsem tego tygodnia jest …

Многие люди хотят знать мое мнение о … – Wielu ludzi chce znać moją opinię o …

Мне задают множество вопросов о … – Otrzymuje wiele zapytań o …

На самом деле – Faktycznie

Често говоря – Szczerze mówiąc

Кроме того – Oprócz tego

Дополнительно – Dodatkowo

Хотя – Chociaż

Однако – Jednakże

Не смотря на – Pomimo

Вопреки – Pomimo

Потому что – Z powodu

Следовательно / Как реультат – W rezultacie

В то время как/ Пока – Podczas gdy

Например – Na przykład

С точки зрения … – Z punktu widzenia …

Более того – Ponadto/ Co więcej

В дополнение – Dodatkowo

Тем не менее – Niemniej

С другой стороны – Z drugiej strony

Принимая это во внимание – Biorąc to pod uwagę

Подводя итог/ В конце – Podsumowując

Учитывая все это– Po rozważeniu tego wszystkiego

Что бы Вы сказали / сделали если … ? – Co byście powiedzieli / zrobili gdyby … ?

Я надеюсь, что Вы разделяете мою точку зрения – Mam nadzieję, że podzielacie mój punkt widzenia.

Jeśli masz propozycje zwrotów, które można wykorzystać pisząc artykuł publicystyczny po rosyjsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie. Z góry dzięki 🙂

Ten wpis nie ma jeszcze żadnych ocen. A jak Ty go oceniasz? 🙂