List formalny po rosyjsku

Jak napisać list oficjalny po rosyjsku

List formalny, nazywany także listem oficjalnym, jest jedną z najczęstszych form wypowiedzi spotykanych w szkołach i na egzaminach. Jest on również bardzo przydatny w życiu codziennym, podczas pisania pism do różnych firm i instytucji. Poniżej znajdziecie informacje i wskazówki, jak napisać poprawny list formalny po rosyjsku.

Zasady pisania listu formalnego po rosyjsku

List formalny jak sama nazwa wskazuje pisze się językiem formalnym, czyli bez używania skrótów i słów używanych w mowie potocznej. W liście tym zwracamy się najczęściej nie do konkretnej osoby, lecz danej firmy lub instytucji i nie wiemy kto konkretnie go odczyta.

Należy odnosić się w nim z szacunkiem, lecz bez emocji, pisać krótko, konkretnie i rzeczowo. Jeśli obowiązuje nas limit słów do wykorzystania, nasz list należy zaplanować tak, aby przekazać w nim wszystkie informacje, oraz zachować dobre proporcje pomiędzy wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. List formalny występuje zazwyczaj w czterech formach. Może być to list z prośbą o informację, list z zażaleniem/skargą, list do redakcji, bądź podanie o pracę.

Wstep

We wstępie piszemy przywitanie, oraz nakreślamy wstępnie temat listu.

– Przywitanie

np.

Уважаемый / Уважаемая Ф.И.О (Фамилия Имя Отчество)

– Określenie tematu listu

np.

Я пишу Вам в связи со сломанным mp3-плеером, который я купил в Вашем магазине. Ваша компания дает гарантию на один год, но он сломался после 2-х недель использования. Ниже я укажу жалобы, касающиеся Вашего продукта.

Rozwinięcie

W rozwinięciu zawiera się główna część listu, rozwinięcie tematu wspomnianego w rozpoczęciu oraz wszystkie informacje. Tutaj powinniśmy dodać wszystkie szczegóły i zadawać ewentualne pytania.

np.

Во-первых, я ждал пока мой mp3-плеер прибудет в течение 3-х недель. На сайте было написано, что Вы доставите его в течение 5-и дней. Во-вторых, я получил mp3-плеер без наушников, которые должны быть вложены в коробку. В-третьих, спустя 2 недели оно сломалось и я не могу сейчас слушать музыку.

Zakończenie

W zakończeniu znajduje się podsumowanie, czyli zebranie w całość i przedstawienie w skrócie treści zawartej w poprzednim paragrafie, oraz nasze oczekiwania względem adresata, zaś na samym końcu listu należy umieścić podpis.

– Podsumowanie i oczekiwania względem adresata

np.

Я выслал mp3-плеер обратно в Ваш магазин. Я настаиваю на полном возврате денег или обмене на работающий mp3-плеер. В противном случае, я буду вынужден предпринять необходимые меры.

– Podpis wraz ze zwrotem grzecznościowym

С уважением,

XYZ

 

Przykładowe listy formalne po rosyjsku

 

List nieformalny po rosyjsku

Przykładowe listy nieformalne po rosyjsku

E mail po rosyjsku

Przykładowe e maile po rosyjsku

Artykuł publicystyczny po rosyjsku

Przykładowe artykuły publicystyczne po rosyjsku

Wpis na bloga/forum po rosyjsku

Przykładowe wpisy na bloga/forum po rosyjsku

 

Przydatne zwroty

Wstęp

Уважаемый Андрей Новак – Szanowny Panie Nowaku (jeśli znamy tożsamość osoby do której piszemy)

Уважаемый / Уважаемая–  Szanowny Panie / Pani (jeśli nie znamy tożsamości osoby do której piszemy)

Reklamacja

Я пишу Вам, чтобы выразить свое недовольство по поводу  … / пожаловаться на  … – Piszę aby wyrazić swoje niezadowolenie z powodu … / poskarżyć się na …

Я купил это в Вашем магазине / интернет-магазине– Kupiłem to w waszym sklepie / na waszej stronie internetowej

Это внезапно перестало работать – To nagle przestało działać.

Отсутствует клавиатура / инструкция / наушники – Brakowało klawiatury / instrukcji / słuchawek.

Совершенно иначе было написано в брошюре / на Вашем сайте – W przeciwieństwie do opisu na ulotce / na waszej stronie.

Боюсь, что в этой ситуации я вынужден попросить Вас … – W tej sytuacji obawiam się że jestem zmuszony poprosić was o …

Я должен попросить Вас о … – Muszę prosić o …

Я был / была бы очень благодарна, если бы Вы рассмотрели возврат полной стоимости данного продукта – Byłbym / byłabym wdzięczny / a, gdybyście Państwo rozważyli całkowity zwrot pieniędzy.

Я требую полное возмещение денежных средств – Domagam się całkowitego zwrotu zapłaconych pieniędzy.

List wyrażający opinię

Я пишу в ответ на Вашу статью, которая относится к … – Piszę w odpowiedzi na wasz artykuł dotyczący …

Я только что прочитал / а Вашу статью … – Właśnie przeczytałem/am pański artykuł …

Я полностью согласен / не согласен с Вашим мнением на тему  … – Całkowicie zgadzam się / nie zgadzam się z waszą opinią na temat …

Я согласен, что на самом деле … – Zgadzam się że prawdziwe jest to iż …

Я придерживаюсь того же мнения, потому что … – Jestem tego samego zdania ponieważ …

Пишу вам с целью узнать о… – Piszę z zapytaniem o …

Я хотел бы поспорить с Вашим взглядом на… – Chciałbym polemizować z poglądem że …

Prośba o informację

Я заинтересован  … – Jestem zainteresowany …

Я хотел бы спросить, есть ли / когда  / где / почему … – Chciałbym spytać czy / kiedy / gdzie / dlaczego …

Мне не понятно, есть ли возможность … – Nie jest dla mnie jasne czy jest możliwość…

Я прочитал / а Ваше объявление, но не уверен  … – Przeczytałem / am wasze ogłoszenie ale nie jestem pewien czy …

Я заинтересован этим и хотел бы задать несколько вопросов – Jestem tym zainteresowany i chciałbym zadać kilka dodatkowych pytań.

Я хотел бы узнать больше информации, относящейся … – Chciałbym znać więcej szczegółów dotyczących …

Я хотел бы также узнать о … – Chciałbym także dowiedzieć się czy …

Я был бы очень благодарен, если бы Вы ответили на мои вопросы – Byłbym niezmiernie wdzięczny, gdybyście napisali odpowiedzi na moje pytania.

Podanie o pracę

Я пишу относительно того объявления, которое появилось в  … дня  … – Piszę w odniesieniu
do ogłoszenia, które pojawiło się w … dnia …

Я хотел бы устроиться на работу  … – Chciałbym się starać o posadę …

Концентрируясь на моей квалификации … – Biorąc pod uwagę moje kwalifikacje …

Я прикрепляю свое резюме – Załączam moje CV.

Zakończenie listu

Я жду Вашего ответа – Oczekuję na waszą odpowiedź.

Пожалуйста, если у Вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной – Jeśli macie jeszcze jakieś pytania proszę się ze mną skontaktować.

Я был / была бы Вам очень благодарен / благодарна за быстрый ответ – Byłbym / Byłabym wdzięczny / a za szybką odpowiedź.

Я очень надеюсь, что в скором времени Вы решите эту проблему – Mam nadzieję, że szybko rozwiąże Pan/Pani ten problem…

С уважением – Z poważaniem

Jeśli masz propozycje zwrotów, które można wykorzystać pisząc list formalny po rosyjsku, napisz je w komentarzu a my umieścimy je na stronie. Z góry dzięki 🙂

Ocena: 5/5 (liczba głosów:1)