Liczby po rosyjsku

Liczby, cyfry, liczebniki po rosyjsku

Liczby po rosyjsku są jedną z najważniejszych rzeczy, których należy się nauczyć, rozpoczynając naukę języka rosyjskiego. Służą one nie tylko do liczenia, lecz również podawania godziny, daty lub ceny, dlatego też warto je opanować. Poniżej dowiecie się, jak prawidłowo zapisywać i wymawiać liczby po rosyjsku od 1 do 100, 1000 i dalej.

Liczby od 0 do 10

Stanowią one podstawowe cyfry, z których tworzymy pozostałe, większe liczby.


0 – ноль (nol)
1 – один (odin)
2 – два (dva)
3 – три (tri)
4 – четыре (czetyrje)
5 – пять (pjat)
6 – шесть (shest)
7 – семь (sjem)
8 – восемь (vosem)
9 – девять (devjat)
10-десять (desjat)

Liczby od 11 do 19

Tworzy się je poprzez dodanie końcówki -надцать do liczby jedności.


11 – одиннадцать (odinnadtsat)
12 – двенадцать (dvenadtsat)
13 – тринадцать (trinadtsat)
14 – четырнадцать (czetyrjenadtsat)
15 – пятнадцать (pjatnadtsat)
16 – шестнадцать (shestnadtsat)
17 – семнадцать (sjemnadtsat)
18 – восемнадцать (vosemnadtsat)
19 – девятнадцать (devjatnadtsat)

Liczby od 20 do 90

Ich konstrukcja podobna jest do tej występującej w Polsce, gdyż liczbę jedności dodaje się po liczbie dziesiątek.

20 – двадцать (dvadtsat)
21 – двадцать один (dvadtsat odin)
22 – двадцать два (dvadtsat dva)
23 – двадцать три (dvadtsat tri)
24 – двадцать четыре (dvadtsat czetyrje)
25 – двадцать пять (dvadtsat pjat)
26 – двадцать шесть (dvadtsat shest)
27 – двадцать семь (dvadtsat sjem)
28 – двадцать восемь (dvadtsat vosem)
29 – двадцать девять (dvadtsat devjat)
30 – тридцать (tridtsat)
40 – сорок (sorok)
50 – пятьдесят (pjatdjesat)
60 – шестьдесят (szestdjesat)
70 – семьдесят (sjemdjesat)
80 – восемьдесят (vosemdjesat)
90 – девяносто (devjatdjesat)

Liczby 100, 1000 i dalej

100 – сто (sto)
200 – двести (dvesti)
300 – триста (trista)
400 – четыреста (czetyrjesta)
500 – пятьсот (pjatsot)
600 – шестьсот (shestsot)
700 – семьсот (sjemsot)
800 – восемьсот (vosemsot)
900 – девятьсот (devjatsot)
1000 – тысяча (tysjacza)
2000 – две ты́сячи (dwie tysjaczi)
1000000 – миллио́н (milijon)
2000000 – два миллио́на (dwa milijona)

 

Godziny po rosyjsku

Dni tygodnia po rosyjsku

Miesiące po rosyjsku

Daty po rosyjsku

 

Na co zwrócić uwagę

Liczb po rosyjsku najlepiej nauczyć się, przepisując je po kolei, zwracając baczną uwagę na zmiany występujące w pisowni. Oto na co należy zwrócić szczególną uwagę:

  1. W liczebniku 11 piszemy podwójne нн – одиннадцать (один + надцать)
  2. W liczebnikach od 5 do 20 i 30 znak miękki znajduje się na końcu – пять / восемнадцать / тридцать.
  3. W liczebnikach od 50 do 80 i od 500 do 900 znak miękki znajduje się w środku wyrazu, tzn. między rdzeniem, a końcówką -пятьдесят / пятьсот / восемьсот
  4. W liczebnikach milion i miliard piszemy podwójne лл – миллион / миллиард.

Przykładowe liczby po rosyjsku

Konstrukcja liczb po rosyjsku podobna jest do tej w języku polskim. Zaczynamy od największej liczby, np. tysięcy, a potem kolejno dodajemy liczbę setek, dziesiątek i jedności. Po nauczeniu się powyższych liczb możemy konstruować z nich dowolne liczby. Oto przykłady:

238 – двести тридцать восемь
3874 -три тысячи восемьсот семьдесят четыре
16397 – шестнадцать тысяч триста девяносто семь
408921 – четыреста восемь тысяч девятьсот двадцать один

Mamy nadzieję, że powyższe materiały pomogą wam opanować liczby po rosyjsku od 1 do 1000 i dalej 🙂 Aby je sobie utrwalić, wymyślcie jakieś losowe liczby, i spróbujcie je napisać, sprawdzając swoją pisownię.

Ocena: 3.5/5 (liczba głosów:112)